Všestranný sportovní kroužek Sportík 

Přivedeme vaše dítě ke sportu, kroužek je ideálním pohybovým základem. Obsah: základy atletiky, míčových her, koordinační cvičení, obratnost, hry spojené s přírodou.

Trénink probíhá v příjemné atmosféře herní formou. Hlavní naší snahou je utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu.

Pro děti ve věku 4 - 6 let

Maximální počet dětí: 14

Kde: MŠ Beníškové, Praha 5

Kdy: čtvrtek 15:30h - 16:30h, děti si lektorka převezme přímo ve školce a po skončení tréninku si rodiče vyzvedávají děti venku, případně se děti ještě vrací do školky.

Cena: 2000Kč/ 1. pololetí. Začínáme 23.září 2021 - konec 20.ledna 2022 (necvičí se 28.10., 23.12., 30.12)

Cena: 2000Kč/ 2. pololetí: začátek 27. ledna 2022 - 16. června 2022 (necvičí se 10.3.)

Kroužek se odehrává na zahradě MŠ Beníškové a na sportovním hřišti ZŠ Beníškové. I v zimním období chodí děti sportovat ven.

Za nepříznivého počasí se sportuje v jedné ze tříd školky.

Kroužek vede Gabriela Plecitá, studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu, specializace outdoorové sportovní aktivity.