Všestranný sportovní kroužek - Sportík

Přivedeme vaše dítě ke sportu, kroužek je ideálním pohybovým základem. Děti si vyzkoušejí základy atletiky, míčových her, koordinační cvičení, obratnost, hry spojené s přírodou.
Trénink probíhá v příjemné atmosféře herní formou. Hlavní naší snahou je utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu.

Kde probíhá kroužek?

LOKALITA: MŠ Beníškové, Praha 5

 • VHODNÉ PRO: děti ve věku 4 – 6 let

 • MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ: 25 (dvě instruktorky)

 • TERMÍN: středa 15:30h – 16:30h, děti si lektorka převezme přímo ve školce a po skončení tréninku si rodiče vyzvedávají děti venku, případně se děti ještě vrací do školky.

 • CENA: 2500Kč/ 1. pololetí. Začínáme 27. září 2023 – konec 31.ledna 2024 (necvičí se 27.12.)

 • 2500Kč/ 2. pololetí: začátek 14. února 2024 – 12. června 2024 (necvičí se 1.5., 8.5.)

 • Kroužek se odehrává na zahradě a na hřišti MŠ Beníškové. I v zimním období chodí děti sportovat ven.

LOKALITA: ZŠ Beníškové, Praha 5

 • VHODNÉ PRO: děti ve věku 6 – 8 let

 • MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ: 25 (dvě instruktorky)

 • TERMÍN: středa 14:00h – 15:00h, děti si lektorka převezme přímo v družině a vrátí je zpět

 • CENA: 2500Kč/ 1. pololetí. Začínáme 27. září 2023 – konec 31.ledna 2024 (necvičí se 27.12.)

 • 2500Kč/ 2. pololetí: začátek 14. února 2024 – 12. června 2024 (necvičí se 1.5, 8.5.)

 • Kroužek se odehrává na zahradě a na hřišti ZŠ Beníškové. I v zimním období chodí děti sportovat ven.

LOKALITA: ZŠ Waldorfská, Praha 5

 • VHODNÉ PRO: děti ve věku 6 – 8 let

 • MAXIMÁLNÍ POČET DĚTÍ: 25 (dvě instruktorky)

 • TERMÍN: čtvrtek 14:00h – 15:00h, děti si lektorka převezme přímo v družině a vrátí je zpět

 • CENA: 2500Kč/ 1. pololetí. Začínáme 5. října 2023 – konec 1. února 2024 (necvičí se 28.12.)

 • 2500Kč/ 2. pololetí: začátek 15. února 2024 – 13. června 2024

 • Kroužek se odehrává na sportovním hřišti ZŠ Waldorfská a v Prokopském údolí. I v zimním období chodí děti sportovat ven.

KONCEPT SPORTÍKU: Jedná se o všestranný pohybový kroužek, děti se nezaměřují na jednu sportovní disciplínu, ale rozvíjí svůj pohybový základ všestranně. Obsah: základy atletiky, míčových her, koordinační cvičení, obratnost, hry spojené s přírodou. Hlavní naší snahou je utvářet a upevňovat pozitivní vztah dětí k pohybu. Kroužek není zaměřen na výkon, naopak lekce jsou plné her a radosti.

Kroužek respektuje fyzickou a psychickou zralost dítěte. Důležitým bodem je herní princip, který při sportování využíváme. Trénink probíhá ve veselé a radostné atmosféře herní formou. Aktivity jsou realizovány formou hry a důležité jsou prožitky, koncept vychází ze zážitkové pedagogiky.

Cvičí se ve venkovním prostředím i v zimním období. Pohyb venku přispívá i k lepší obranyschopnosti dětského organismu.

Pro děti je pohyb přirozený, ale musí k němu mít příležitost. Hlavním cílem kroužku je, aby se děti pohybem bavily.

Kroužky vede Gabriela Plecitá, studentka Fakulty tělesné výchovy a sportu, specializace outdoorové sportovní aktivity. Další instruktorkou je Katka Machalcová, studentka FTVS, společně s Gábinou vedou také atletickou přípravku v Olympu Praha.

Sportík je zapojen do programu aktivní město, můžete žádat městkou část o příspěvek na sportování. (Pohybo)

Přihlásit se do kroužku

 • Středa ZŠ Beníškové 14:00 – 15:00
 • Středa ZŠ Beníškové 14:00 – 15:00
 • Středa MŠ Beníškové 15:30 - 16:30
 • Čtvrtek ZŠ Waldorská 14:00 – 15:00